Katalog

Blutt Screening

ELISA Tester

Katalog Nr. Produit Zertifikatioun Spezifizéierung
600007 HIV-Ab NMPA 96t
600006 HCV-IgG NMPA 96t
60 008 TP-Ab NMPA 96t
Fraen d'Gesondheet

CLIA Tester

Katalog Nr. Produit Zertifikatioun Spezifizéierung
600 134 HCMV-IgM NMPA 50T/100T
600129 HCMV-IgG NMPA 50T/100T
600 135 TOX-IgM NMPA 50T/100T
600130 TOX-IgG NMPA 50T/100T
600136 RV-IgM NMPA 50T/100T
600131 RV-IgG NMPA 50T/100T
600137 HSV I-IgM NMPA 50T/100T
600132 HSV I-IgG NMPA 50T/100T
600138 HSV II-IgM NMPA 50T/100T
600133 HSV II-IgG NMPA 50T/100T

ELISA Tester

Katalog Nr. Produit Zertifikatioun Spezifizéierung
600002 HCMV-IgM NMPA 48T/96T
600010 HCMV-IgG NMPA 48T/96T
600003 TOX-IgM NMPA 48T/96T
600011 TOX-IgG NMPA 48T/96T
600001 RV-IgM NMPA 48T/96T
60 009 RV-IgG NMPA 48T/96T
600005 HSV I-IgM NMPA 48T/96T
600013 HSV I-IgG NMPA 48T/96T
60 004 HSV II-IgM NMPA 48T/96T
600012 HSV II-IgG NMPA 48T/96T
6 00185 HCMV-IgG AVI NMPA 48T/96T
600186 TOX-IgG AVI NMPA 48T/96T
6 00184 RV-IgG AVI NMPA 48T/96T
600 192 HSV I-IgG AVI NMPA 48T/96T
600187 HSV II-IgG AVI NMPA 48T/96T
600188 HPVB19-IgM NMPA 48T/96T
6 00189 HPVB19-IgG NMPA 48T/96T

Rapid Tester

Katalog Nr. Produit Zertifikatioun Spezifizéierung
600110 TORCH-IgM NMPA 20T
601018 TORCH-5 ITEMS NMPA 20T
601016 CMV-IgG NMPA 20T
601014 TOX-IgG NMPA 20T
601015 RV-IgG NMPA 20T
601017 HSV II-IgG NMPA 20T
600127 HSV I-IgM NMPA 20T
600103 HPVB19-IgM NMPA 20T
Otmungsproblemer Krankheet

CLIA Tester

Katalog Nr. Produit Zertifikatioun Spezifizéierung
600161 AIV-IgM NMPA 50T/100T
600 162 BIV-IgM NMPA 50T/100T
600 163 HPIV-IgM NMPA 50T/100T
600 164 HRSV-IgM NMPA 50T/100T
600 165 ADV-IgM NMPA 50T/100T
600 166 CVB-IgM NMPA 50T/100T
600167 ECHO-IgM NMPA 50T/100T
6 00168 MP-IgM NMPA 50T/100T
6 00169 CP-IgM NMPA 50T/100T

ELISA Tester

Katalog Nr. Produit Zertifikatioun Spezifizéierung
- SARS-COV-2 Total Ab CE 96t
- SARS-CoV-2 Neutraliséierend Antikörper CE 96t
60 075 AIV-IgM NMPA 48T/96T
60 076 BIV-IgM NMPA 48T/96T
60 074 HPIV-IgM NMPA 48T/96T
60 073 HPIV-IgG NMPA 48T/96T
600050 HRSV-IgM NMPA 48T/96T
60 049 HRSV-IgG NMPA 48T/96T
600051 HRSV-IgA NMPA 48T/96T
60 053 ADV-IgM NMPA 48T/96T
6 00052 ADV-IgG NMPA 48T/96T
6 00054 ADV-IgA NMPA 48T/96T
6 00085 ADV3-IgM NMPA 48T/96T
6 00084 ADV3-IgG NMPA 48T/96T
60 083 ADV3-IgA NMPA 48T/96T
6 00086 ADV7-IgM NMPA 48T/96T
6 00087 ADV7-IgG NMPA 48T/96T
60 088 ADV7-IgA NMPA 48T/96T
60 043 CVB-IgM NMPA 48T/96T
6 00045 CVB-IgG NMPA 48T/96T
60 069 ECHO-IgM NMPA 48T/96T
600070 ECHO-IgG NMPA 48T/96T
6 00068 MP-IgM NMPA 48T/96T
600080 MP-IgG NMPA 48T/96T
6 00067 CP-IgM NMPA 48T/96T
60 081 CP-IgG NMPA 48T/96T
60 079 MuV-IgM NMPA 48T/96T
6 00082 MuV-IgG NMPA 48T/96T
60 071 VZV-IgM NMPA 48T/96T
60 072 VZV-IgG NMPA 48T/96T
6 00018 MV-IgM NMPA 48T/96T
60 019 MV-IgG NMPA 48T/96T

Rapid Tester

Katalog Nr. Produit Zertifikatioun Spezifizéierung
600 144 COVID-19 Ag (professionell) CE 10T/20T/40T
6 00485 COVID-19 Ag (Kuerz Nues) CE 1T/5T/7T/10T/20T
- Gripp A/B Ag CE 20T/40T
- COVID-19 & Gripp Ag CE 20T/40T
- COVID-19 & Gripp & RSV Ag CE 20T/40T
- COVID-19 IgM/IgG CE 20T/40T
- SARS-CoV-2 Neutraliséierend Antikörper CE 20T/40T
600126 HPIV-IgM CE / NMPA 20T
600 105 RSV-IgM CE / NMPA 20T
600125 ADV-IgM CE / NMPA 20T
60 098 CVB-IgM CE / NMPA 20T
600101 ECHO-IgM CE / NMPA 20T
600 112 MP-IgM CE / NMPA 20T
600 109 MP-IgG CE / NMPA 20T
60 096 Cpn-IgM NMPA 20T
600106 Cpn-IgG NMPA 20T
600107 SP-Ag CE / NMPA 20T
Tuberkulos

ELISA Tester

Katalog Nr. Produit Zertifikatioun Spezifizéierung
6 00038 TB-IgG NMPA 48T/96T
600518 TB-IGRA CE / NMPA 48T/96T

Rapid Tester

Katalog Nr. Produit Zertifikatioun Spezifizéierung
600111 TB-IgG CE / NMPA 20T
EB

CLIA Tester

Katalog Nr. Produit Zertifikatioun Spezifizéierung
600157 EB-VCA-IgM NMPA 50T/100T
600156 EB-VCA-IgG NMPA 50T/100T
600 154 EB-EA-IgG NMPA 50T/100T
600 159 EB-NA1-IgG NMPA 50T/100T
600158 EB-VCA-IgA NMPA 50T/100T
600 155 EB-EA-IgA NMPA 50T/100T
600160 EB-NA1-IgA NMPA 50T/100T

ELISA Tester

Katalog Nr. Produit Zertifikatioun Spezifizéierung
6 00042 EB-VCA-IgM CE / NMPA 48T/96T
6 00041 EB-VCA-IgG CE / NMPA 48T/96T
6 00040 EB-EA-IgG NMPA 48T/96T
60 044 EB-NA1-IgG NMPA 48T/96T
600014 EB-VCA-IgA CE / NMPA 48T/96T
60 078 EB-EA-IgA CE / NMPA 48T/96T
60 077 EB-NA1-IgA NMPA 48T/96T
600183 EB-VCA-IgG AVI NMPA 48T/96T
Hepatitis

CLIA Tester

Katalog Nr. Produit Zertifikatioun Spezifizéierung
600170 HAV-IgM NMPA 50T/100T
600171 PreS1-Ag NMPA 50T/100T
600172 HBV-LP NMPA 50T/100T
600 174 HDV-IgM NMPA 50T/100T
600 173 HDV-IgG NMPA 50T/100T
600 175 HDV-Ag NMPA 50T/100T
600177 HEV-IgM NMPA 50T/100T
600 176 HEV-IgG NMPA 50T/100T
600 178 HGV-IgG NMPA 50T/100T

ELISA Tester

Katalog Nr. Produit Zertifikatioun Spezifizéierung
60 039 HAV-IgM NMPA 48T/96T
6 00047 HAV-IgG NMPA 48T/96T
6 00025 HBS Ab NMPA 48T
600027 HBeAg NMPA 48T
600026 HBeAb NMPA 48T
6 00028 HBcAb NMPA 48T
600017 PreS1-Ag NMPA 48T/96T
6 00016 PreS2-Ag NMPA 48T/96T
6 00046 HBV-LP NMPA 96t
600006 HCV-IgG NMPA 96t
600023 HDV-IgM NMPA 48T/96T
600022 HDV-IgG NMPA 48T/96T
6 00024 HDV-Ag NMPA 48T/96T
600020 HEV-IgM CE / NMPA 48T/96T
600021 HEV-IgG NMPA 48T/96T
6 00048 HGV-IgG NMPA 48T/96T

Rapid Tester

Katalog Nr. Produit Zertifikatioun Spezifizéierung
600100 HAV-IgM CE / NMPA 20T
600 114 HEV-IgM CE / NMPA 20T
600 115 HEV-IgG CE / NMPA 20T
Gastrointestinal Krankheet

ELISA Tester

Katalog Nr. Produit Zertifikatioun Spezifizéierung
60 029 EV71-IgM CE / NMPA 48T/96T
600030 EV71-IgG CE / NMPA 48T/96T
600055 CA16-IgM NMPA 48T/96T
60 043 CVB-IgM NMPA 48T/96T
6 00045 CVB-IgG NMPA 48T/96T
60 069 ECHO-IgM NMPA 48T/96T
600070 ECHO-IgG NMPA 48T/96T
600015 HP-IgG NMPA 48T/96T

Rapid Tester

Katalog Nr. Produit Zertifikatioun Spezifizéierung
601012 EV71-IgM CE / NMPA 20T
60 097 CA16-IgM NMPA 20T
60 098 CVB-IgM NMPA 20T
600101 ECHO-IgM NMPA 20T
600113 HP-IgG CE / NMPA 20T
- HP-Ag CE 20T
- FOB CE 20T
600 116 Rotéieren NMPA 20T
600108 SPA-Ag CE / NMPA 20T
6 00370 PGI/PGII NMPA 20T
600371 GASS NMPA 20T
Sex Hormon

CLIA Tester

Katalog Nr. Produit Zertifikatioun Spezifizéierung
CM0301A FSH NMPA 100T
CM0302A LH NMPA 100T
CM0306A E2 NMPA 100T
CM0305A T NMPA 100T
CM0304A P NMPA 100T
CM0303A PRL NMPA 100T
CM0307A β-hCG NMPA 100T
CM0308A F-hCGβ NMPA 100T
CM0309A ue3 NMPA 100T
Schilddrüs Hormon

CLIA Tester

Katalog Nr. Produit Zertifikatioun Spezifizéierung
CM0201A TSH NMPA 100T
CM0203A T4 NMPA 100T
CM0205A FT4 NMPA 100T
CM0202A T3 NMPA 100T
CM0204A FT3 NMPA 100T
CM0206A TPOAb NMPA 100T
CM0207A TGAb NMPA 100T
Tumor Marker

CLIA Tester

Katalog Nr. Produit Zertifikatioun Spezifizéierung
CM0101A AFP NMPA 100T
CM0102A CEA NMPA 100T
CM0103A PSA NMPA 100T
CM0104A F-PSA NMPA 100T
CM0105A CA125 NMPA 100T
CM0107A CA15-3 NMPA 100T
CM0106A CA19-9 NMPA 100T
CM0108A FER NMPA 100T
CM0115A CA50 NMPA 100T
CM0110A CA72-4 NMPA 100T
CM0114A CA242 NMPA 100T
CM0109A CYFRA21-1 NMPA 100T
CM0113A HE4 NMPA 100T
CM0111A NSE NMPA 100T
CM0112A SCC NMPA 100T
CM0116A PGI NMPA 100T
CM0117A PGII NMPA 100T
Hypertonie

CLIA Tester

Katalog Nr. Produit Zertifikatioun Spezifizéierung
CM0601A ALD NMPA 100T
CM0602A ACTH NMPA 100T
CM0603A Cortisol NMPA 100T
CM0604A Renn NMPA 100T
CM0605A A II NMPA 100T
Kardiovaskulär Krankheet

CLIA Tester

Katalog Nr. Produit Zertifikatioun Spezifizéierung
CM0701A CK-MB NMPA 100T
CM0702A cTnl NMPA 100T
CM0703A Myo NMPA 100T
CM0704A NT-proBNP NMPA 100T

Rapid Tester

Katalog Nr. Produit Zertifikatioun Spezifizéierung
600 119 H-FABP NMPA 20T
600123 cTnl NMPA 20T
6 00360 hs-cTnl NMPA 20T
600 124 CK-MB/cTnl/Myo NMPA 20T
600118 NT-proBNP NMPA 20T
600120 D-Dimer NMPA 20T
Hepatesch Fibrose

CLIA Tester

Katalog Nr. Produit Zertifikatioun Spezifizéierung
CM0501A HA NMPA 100T
CM0502A LN NMPA 100T
CM0503A PIIINP NMPA 100T
CM0504A CIV NMPA 100T
Autoantikörper

CLIA Tester

Katalog Nr. Produit Zertifikatioun Spezifizéierung
CM2001A Anti-nRNP / Sm IgG NMPA 100T
CM2002A Anti-Sm IgG NMPA 100T
CM2003A Anti-SS-A IgG NMPA 100T
CM2004A Anti-SS-B IgG NMPA 100T
CM2005A Anti-Scl-70 IgG NMPA 100T
CM2006A Anti-PM-Scl IgG NMPA 100T
CM2007A Anti-Jo-1 IgG NMPA 100T
CM2008A Anti-Zentromeren IgG NMPA 100T
CM2009A Anti-dsDNA IgG NMPA 100T
CM2010A Anti-Nukleosomen IgG NMPA 100T
CM2011A Anti-Histone IgG NMPA 100T
CM2012A Anti-Rib-P IgG NMPA 100T
CM2301A Anti-Cardiolipin IgM NMPA 100T
CM2302A Anti-Cardiolipin IgG NMPA 100T
CM2306A Anti-Cardiolipin IgA NMPA 100T
CM2303A Anti-Cardiolipin NMPA 100T
CM2304A Anti-β2-GP1 IgM NMPA 100T
CM2307A Anti-β2-GP1 IgG NMPA 100T
CM2308A Anti-β2-GP1 IgA NMPA 100T
CM2305A Anti-β2-GP1 NMPA 100T
CM2504A IA-2A NMPA 100T
CM2201A Anti-M2-3E IgG NMPA 100T
CM2202A Anti-LKM-1 IgG NMPA 100T
CM2203A Anti-SLA/LP IgG NMPA 100T
CM2204A Anti-PCNA IgG NMPA 100T
CM2208A Anti-Ro-52 IgG NMPA 100T
CM2205A Anti-Sp100 IgG NMPA 100T
CM2207A Anti-LC-1 IgG NMPA 100T
CM2101A Anti-MPO IgG NMPA 100T
CM2102A Anti-PR3 IgG NMPA 100T
CM2103A Anti-GBM IgG NMPA 100T
CM2402A Anti-RF NMPA 100T
CM2401A Anti-CCP NMPA 100T

ELISA Tester

Katalog Nr. Produit Zertifikatioun Spezifizéierung
6 00057 CCP NMPA 48T/96T
6 00060 ss-DNA NMPA 48T/96T
6 00061 ds-DNA NMPA 48T/96T
60 059 β2-GPI NMPA 48T/96T
6 00037 GAD NMPA 48T/96T
6 00036 INS NMPA 48T/96T
60 056 ICA NMPA 48T/96T
6 00062 IA-2A NMPA 48T/96T
600031 AS NMPA 48T/96T
60 033 AO NMPA 48T/96T
6 00032 EM NMPA 48T/96T
6 00034 ACA NMPA 48T/96T
6 00035 HCG NMPA 48T/96T
60 063 TA NMPA 48T/96T
6 00064 ZP NMPA 48T/96T
Entzündung

Rapid Tester

Katalog Nr. Produit Zertifikatioun Spezifizéierung
600 117 PCT NMPA 20T
600122 CRP NMPA 20T
6 00365 hs-CRP+CRP NMPA 20T
600 366 IL-6/PCT NMPA 20T
6 00367 SAA/CRP NMPA 20T
Nierfunktioun

Rapid Tester

Katalog Nr. Produit Zertifikatioun Spezifizéierung
600121 MAU NMPA 20T
600 363 mALB NMPA 20T
Reproduktioun

Rapid Tester

Katalog Nr. Produit Zertifikatioun Spezifizéierung
6 00368 AMH NMPA 20T
6 00369 INHB NMPA 20T
Epidemie hemorrhagesch Krankheet

ELISA Tester

Katalog Nr. Produit Zertifikatioun Spezifizéierung
6 00065 HV-IgM NMPA 48T/96T
60 066 HV-IgG NMPA 48T/96T

Rapid Tester

Katalog Nr. Produit Zertifikatioun Spezifizéierung
60 099 HV-IgM/IgG NMPA 20T
Invasiv Pilzkrankheet

ELISA Tester

Katalog Nr. Produit Zertifikatioun Spezifizéierung
6 00090 Eno-IgG NMPA 48T/96T
60 089 Atr-IgG NMPA 48T/96T
Anerer

Rapid Tester

Katalog Nr. Produit Zertifikatioun Spezifizéierung
601011 CT-Ag NMPA 20T
601012 HRV-IgG NMPA 20T
- Dengue NS1 Rapid Test Kit CE 20T
- Malaria Pf/Pan Rapid Test Kit CE 20T
600373 HbA1c NMPA 20T
6 00372 25-OH-D NMPA 20T